วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เสริมสร้างความปลอดภัย บริการโปร่งใส ด้วยใจเป็นธรรม
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
rnhomujiy[zbf=v[
ข้อมูลข่าวสาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานีตำรวจในปกครอง
ฝ่ายอำนวยการ
ติดต่อสำนักงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๙
จังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
E-COP
POLIS
police mail
โหลดเอกสาร
เวปบอร์ด

site map

    : ประชุมบริหาร ภ.จว.พัทลุง:
   เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2560 พล.ต.ต.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร ผบก.ภ.จว.พัทลุง ประชุมบริหารข้าราชการตำรวจในสังกัด ครั้งที่ 4/2560
เวลา 13.00น. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายข้ารการตำรวจ ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนาและประชุมบริหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง มอบนโยบายระดับผู้ปฏิบัติดังนี้
1.ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หมั่นตรวจสอบอาวุธปืนประจำกายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
2.ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิดโดยเฉพาะยาเสพติด
3.รักษาดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลจากอบายมุขโดยเฉพาะการดื่มสุราและสูบบุหรี่ และให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในครรลองของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์...

URL Counter
Web Tracker  
พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์
ผบก.ภ.จว.พัทลุง
ทำเนียบ ผบก.ภ.จว.พัทลุง
แจ้งเบาะแสคดีอาญา
เบาะแสและตรวจสอบรถหาย
แจ้งเวปไซต์ผิดกฎหมาย
ฟอนต์ราชการไทย
Police-Mail
 

ท่านเข้าชมเป็นคนที่

VA Home Loans
www.free-counter-plus.com
VA Home Loans

ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชม