วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เสริมสร้างความปลอดภัย บริการโปร่งใส ด้วยใจเป็นธรรม
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
rnhomujiy[zbf=v[
ข้อมูลข่าวสาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานีตำรวจในปกครอง
ฝ่ายอำนวยการ
ติดต่อสำนักงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๙
จังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
E-COP
POLIS
police mail
โหลดเอกสาร
เวปบอร์ด

site map

    :  เตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด:
    เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ภัทรวิชญ์ คีตโมทนียกุล รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง พ.ต.ท.แสนชัย เกศรินทร์ รอง ผกก (สอบสวน) สภ.ควนขนุน พ.ต.ท.เบญจ ดิษฐ์กัญจน์ สวป.สภ.ควนขนุน พ.ต.ต.หญิง สุภาวิณี สุขฤกษ์ สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง จ.ส.ต.หญิง อนัญญา บุญวงศ์ จนท.ฝ่ายแผน ภ.จว.พัทลุง และ จนท.ฝ่ายแผนของ สภ.ควนขนุน ประชุมตรวจพื้นที่ร่วมกับส่วนล่วงหน้า สำนักพระราชวัง เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จฯ เยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO. BE NUMBER. ONE ทรงเปิดชมรมและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER. ONE ของ รร.ควนขนุน โดยมี นายกู้เกียรติ คงกระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน

 
พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์
ผบก.ภ.จว.พัทลุง
ทำเนียบ ผบก.ภ.จว.พัทลุง
แจ้งเบาะแสคดีอาญา
เบาะแสและตรวจสอบรถหาย
แจ้งเวปไซต์ผิดกฎหมาย
ฟอนต์ราชการไทย
Police-Mail
 

ท่านเข้าชมเป็นคนที่

VA Home Loans
www.free-counter-plus.com
VA Home Loans

ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชม