วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เสริมสร้างความปลอดภัย บริการโปร่งใส ด้วยใจเป็นธรรม
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
rnhomujiy[zbf=v[
ข้อมูลข่าวสาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานีตำรวจในปกครอง
ฝ่ายอำนวยการ
ติดต่อสำนักงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๙
จังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
E-COP
POLIS
police mail
โหลดเอกสาร
เวปบอร์ด

site map

    :โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด :
   เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกู้เกียรติ วงค์กระพันธุ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.พัทลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่๓-๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๗ ก.ย.๖๑
โดยมี พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผบก.ภ.จว.พัทลุง, พ.ต.อ.ชัชพิสิฐ นคราวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง,
พ.ต.อ.ภัทรวิชญ์ คีตโมทนียกุล ผกก.สส.ภ.จว.พัทลุง และ พ.ต.ต.หญิง สุภาวิณี สุขฤกษ์ สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง
ร่วมต้อนรับและอบรม ณ หอประชุม ภ.จว.พัทลุง

 
พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท์
ผบก.ภ.จว.พัทลุง
ทำเนียบ ผบก.ภ.จว.พัทลุง
แจ้งเบาะแสคดีอาญา
เบาะแสและตรวจสอบรถหาย
แจ้งเวปไซต์ผิดกฎหมาย
ฟอนต์ราชการไทย
Police-Mail
 

ท่านเข้าชมเป็นคนที่

VA Home Loans
www.free-counter-plus.com
VA Home Loans

ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชม