วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เสริมสร้างความปลอดภัย บริการโปร่งใส ด้วยใจเป็นธรรม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
ของตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
( ต.ค.2551- ก.ย.2552)

ตุลาคม 2551 พฤศจิกายน 2551 ธันวาคม 2551
มกราคม 2552 กุมภาพันธ์ 2552 มีนาคม 2552
เมษายน 2552 พฤษภาคม 2552 มิถุนายน 2552
กรกฎาคม 2552 สิงหาคม 2552 กันยายน 2552
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง