วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เสริมสร้างความปลอดภัย บริการโปร่งใส ด้วยใจเป็นธรรม

กลุ่มงานสอบสวน

พันตำรวจเอก ประสิทธิ์ ปานดำ
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พัทลุง
หัวหน้า กลุ่มงานสอบสวน
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๔-๖๑๗๓๙๔

พ.ต.ท.จิรพงศ์  รุจิรยรรยง
รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ฯ
พ.ต.ท.จตุรงค์ จงหวัง
สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พัทลุง
ร.ต.อ.สุชาติ ประทุมวัลย์
รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.พัทลุง
ส.ต.อ.หญิง ละอองทิพย์  ทองบุตร
ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พัทลุง
     
จ.ส.ต.หญิง ปาริชาติิ ฉันทรจิตร
ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พัทลุง