วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง "เราจักเป็นตำรวจที่ดี เพื่อความสงบสุขของประชาชน"
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
rnhomujiy[zbf=v[
ข้อมูลข่าวสาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ฝ่ายอำนวยการ
ติดต่อสำนักงาน
โหลดเอกสาร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๙
จังหวัดพัทลุง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สถานีตำรวจในปกครอง
ดูทีวีออนไลท์
ฟังเพลงออนไลท์
E-COP
POLIS
police mail
ฐานข้อมูลจังหวัด
เวปบอร์ด
site map
แจ้งการชุมนุมสาธารณะ


ยินดีต้อนรับ
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง  ตั้งอยู่ที่ถนนคณาศัย
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์ ๙๓๐๐๐
**************************

หากท่านมีปัญหา ข้อขัดข้อง หรือข้อเสนอะแนะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ได้โปรดแจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์
๐๗๔-๖๑๕๗๐๐
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
 เมื่อวันที่ 22 ส.ค.59 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร ผบก.ภ.จว.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ของ สภ.ลำปำ โดยมี พ.ต.อ.วิสูตร นาคจู พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง หน.สภ. คุณสุชานาถ ธรรมสถิตย์พร ประธานชมรมแม่บ้าน ภ.จว.พัทลุง พร้อมคณะแม่บ้าน ข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธี
มื่อวันที่ 19 ส.ค.59 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร ผบก.ภ.จว.พัทลุง ประธานในที่ประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง ผกก.ฝอ. สส. สอบสวน รอง ผกก.ฝอ. สส.ป. ทุกแห่งในสังกัด และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุม ภ.จว.พัทลุง
เมื่อวันที่ 17 ส.ค.59 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สิทธิพน. ธรรมสถิตย์พร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจสายงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น (พนักงานสอบวสนดีเด่น) ณ ห้องประชุม ภ.จว.พัทลุง
 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.59 เวลา 14.30  น.  พล.ต.ต.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร ผบก.ภ.จว.พัทลุง รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง ผกก.สส.ภ.จว.พัทลุง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุม ผู้ต้องหาคดีสำคัญ และผลการตรวจยึดรถที่มีการแจ้งหายไว้ที่ สภ.ต่าง ๆ ในสังกัด ภ.จว.พัทลุง ณ ห้องประชุม ภ.จว.พัทลุง
 เมื่อวันที่ 15 ส.ค.59 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร ผบก.ภ.จว.พัทลุง  เป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ของ สภ.ปากพะยูน  อ.ปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 59 เวลา 18.30 น. พล.ต.ต.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร ผบก.ภ.จว.พัทลุง พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวศ์ รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง ข้าราชการตำรวจในสังกัด ส่วนราชการ ประธานชมรมแม่บ้าน ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง คณะแม่บ้านตำรวจ และ ประชาขน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวานพระพรชัย เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ฯ โดยมี ผวจ.พัทลุง เป็นประธาน ณ สนามศาลากลางจังหวัดพัทลุง
 เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 59 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร ผบก.ภ.จว.พัทลุง พ.ต.อ.โสภณ ปานสมทรง รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง และข้าราชการตำรวจในสังกัด ส่วนราชการ ประชาขน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร ชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ฯ โดยมี ผวจ.พัทลุง เป็นประธาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
 เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 59 เวลา 06.00 น. พ.ต.อ.โสภณ ปานสมทรง รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง ละข้าราชการตำรวจในสังกัดส่วนราชการ ประชาขน เข้าร่วมพิธีตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ฯ โดยมี ผวจ.พัทลุง เป็นประธาน ณ พระพุทธนิโรคันตราย ฯ
 เมื่อวันที่ 10 ส.ค.59  เวลา 13.00 -16.00 น.พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง (รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด) สำนักง่าน ปปส.ภาค 9 ผู้แทน สพม.เขต 12 ผู้แทน สพป.เขต 1 ผู้แทน สพป.เขต 2 ผู้แทน สสจ.พัทลุง และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิ์ภาพ การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 เมื่อวันที่ 10 ส.ค.59 เวลา 10.00 น. คุณสุชานาฏ ธรรมสถิตย์พร ประธานชมรมแม่บ้าน ภ.จว.พัทลุง พร้อมคณะแม่บ้าน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ หอประชุม ภ.9 และประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติของชมรมแม่บ้าน ภ.9
 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.59 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร ผบก.ภ.จว.พัทลุง รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง หน.สภ.ในสังกัด ข้าราชการตำรวจในสังกัด ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และคณะแม่บ้านตำรวจ ฯ ร่วมกิจกรรมงาน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผบช.ภ.9 ณ บ้านพัก ผบช.ภ.9
 เมื่อวันที่ 08 ส.ค.59 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.พิสิฎฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ ผู่้ช่วย ผบ.ตร. ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผบช.ภ.8 ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.นครศรีธรรมราช หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.พัทลุง ข้าราชการตำรวจในสังกัด หน.ส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.ท.สุเมธ สุพรรณชนะบุรี ณ ฌาปนสถานวัดภูผาภิมุข ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จว.พัทลุง
เมื่อวันที่  8 ส.ค.59 เวลา10.00 น. พล.ต.ต.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร ผบก.ภ.จว.พัทลุง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน การปฏิบัติงาน ชมรมแม่บ้าน ภ.จว.พัทลุง โดยมี คุณสุชานาฏ ธรรมสถิตย์พร ประธานชมรมแม่บ้าน ภ.จว.พัทลุง พร้อมด้วย แม่บ้าน /ตัวแทนแม่บ้านในสังกัด เข้าร่วมประชุมและพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานชมรมฯ ณ. ห้องประชุม ภ.จว.พัทลุง
 เมื่อวันที่ 4 ส.ค.59 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร ผบก.ภ.จว.พัทลุง พ.ต.อ.วิรุฬ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง ข้าราชการตำรวจในสังกัด ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง และคณะแม่บ้านตำรวจฯ ร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เผยแพร่พระเกียรติคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิต " วันแม่แห่งขาติ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.2559 ณ หอประชุม ภ.จว.พัทลุง
 วันนี้ 3 ส.ค.59 เวลา 15.30 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ได้เดินทางมาเคารพศพ และ มอบเงินให้กับทายาทของ ร.ต.ท.สุเมธ สุพรรณชนะบุรี รอง สว.สส.สภ.ทุ่งสง ที่เสียชิวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ ณ วัดภูผาภิมุข โดยมี พ.ต.อ.โสภณ ปานสมทรง รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ
 เมื่อวันที่ 3 ส.ค.59 พล.ต.ต.สิทธิพนธรรมสถิตย์พร ผบก.ภ.จว.พัทลุงร่วมประชุมกับ พล.ต.ท.สุวีระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 22) (ปป 12) เรื่อง การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฏหมาย ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.9
 เมื่อวันที่ 3 ส.ค.59 เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร ผบก.ภ.จว.พัทลุง พ.ต.อ.วิสูตร นาคจู รองผบก.ฯ พ.ต.ท.ไชยา กำเหนิดฤทธิ์ รอง ผกก.สสฯ หน.สภ.(ทุกที่).ร่วมประชุมรับมอบ นโยบาย จาก พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณ์ รอง ผบ.ตร. และแถลงข่าว ผลการจับกุมตามแผนกวาดล้างอาชญากรรม การออกเสียงประชามติ ,และคดีค้ามนุษย์ ของ ภ.จว.พัทลุง ณ ภ.9
 เมื่อวันที่ 2 ส.ค.59 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.14) เป็น หัวหน้าคณะตรวจพิจารณาคัดเลือก สถานีตำรวจที่มีการบริหารด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ดีเด่น ประจำปี 2559 ณ สภ.ทะเลน้อย
โดยมี พล.ต.ต.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร ผบก.ภ.จว.พัทลุง พ.ต.อ.พงษ์ยุทธ ณ พัทลุง ผกก.สภ.ทะเลน้อย และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 2 ส.ค.59 เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.โสภณ ปานสมทรง รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า(สภากาแฟ) ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงต่างๆ ณ หาดแสนสุขลำปำ โดย เทศบาลเมืองพัทลุง เป็นเจ้าภาพ
 วันนี้ 31 ก.ค.59 เวลา 17.00 น. พ.ต.อ.โสภณ ปานสมทรง และ พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวงค์ รอง ผบก.ภ.จว.พ้ทลุง พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ท.เลอสรรต์ เขียวจันทร์ ณ วัดปรางหมู่นอก อ.เมือง จ.พัทลุง
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.59 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.สุนทร ขวัญเพ็ชร รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง ประธานในที่ประชุมชี้แจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย ขัอปฏิบัติการวางตัวเป็นกลางให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ที่รักษาความปลอดภัย โดยมี พ.ต.อ.สุนทร ขวัญเพ็ชร รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง พ.ต.อ.ภัทรวิชย์ คีตโมทนียกุล ผกก.สภ.ป่าบอน และ พ.ต.ท.เจริญพร สอนสังข์ รอง ผกก.ป.สภ.เขาชัยสน ร่วมประชุมชี้แจง ณ โรงแรมชัยคณาธานี
เมื่อวันที่  28 ก.ค.59 เวลา 18.00 น. พ.ต.อ.สุนทร ขวัญเพ็ชร รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมารฯ ณ สนามหน้าศาลากลาง จว.พัทลุง
 เมื่อวันที่ 28 ก.ค.59 เวลา 11.00 น.  พ.ต.อ.โสภณ ปานสมทรง รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม ข้าราชการตำรวจ เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ณ ลานฝึก ภ.จว.พัทลุง
 เมื่อวันที่ 27ก.ค.59 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.โสภณ ปานสมทรง รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 5
 เมื่อวันที่ 26 ก.ค.59 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.โสภณ ปานสมทรง รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง เป็นประธานในพิธิโครงการฝึกอบรม ข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฎิบัติหน้าที ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 แต่ 26 - 29 ก.ค.59 ณ หอประชุม ภ.จว.พัทลุง
 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.59 เวลา 09.30 น.  พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา 28 ก.ค.59 ณ พระอุโบสถ วัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จว.พัทลุง
เมื่อวันที่ 25 ก.ค.59 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.สุนทร ขวัญเพ็ชร. รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ คุณลิซ่า พรอส์เตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองสถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประทศไทยพร้อมคณะ ฯ และร่วมประชุมกับคณะ
ณ รร.ลำปำรีสอร์ท ต.ลำปำ อ.เมือง จว.พัทลุง
 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.59 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร ผบก. ภ.จว.พัทลุง ประธานที่ประชุม บริหาร ครั้งที่ 6/59 ประจำเดือน ก.ค.59 มีรอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง หน.สภ.ในสังกัด หน.งานกลุ่มงานสอบสวน สืบสวน ฝ่ายอำนวย ภ.จว.พัทลุง สว.ฝอ.1 -7 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ภ.จว.พัทลุง
 15 ก.ค.59 เวลา 09.00 น.  พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง ประธานที่ประชุม หน สภ.ในสังกัด จนท.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงและข้อสั่งการแนวทางการดำเนินการ อำนวยความสะดวก ด้านการจราจรในช่วงวันหยุดยาว ของเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ( 16-20 ก.ค.59) ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.พัทลุง
...การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 "สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559" ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2558 - 4 ม.ค.2559 ขอความร่วมมือประชาชนในการป้องกันเหตุดังนี้ 1) เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ 3ม. 2ข. 1ร. 2) ผู้ขับขี่รถทุกประเภทควรเตรียมร่างกายให้มีความพร้อมต่อการขับขี่ตลอดการเดินทาง 3) เมื่อขับขี่ถึงจุดก่อสร้างให้ลดความเร็วในการขับขี่ 4) ผู้ขับขี่ผ่านจุดตัดรถไฟ ให้หยุดก่อนถึงทางรถไฟ เพื่อความปลอดภัย ........ ด้วยความปราถนาดี จาก ตำรวจภููธรจังหวัดพัทลุง .....
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ตลอดถึงประชาชน เข้าร่วม "โครงการปฏิธานความดี ปีมหามงคล" เพื่อรวมใจถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ และบรมวงษานุวงศ์ ด้วยการตั้งปฏิธาน ที่จะทำความดีอย่างน้อย ๑ อย่าง ที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยการตั้งปฏิธานผ่านเวปไซต์  http://www.panithand.com   และ http://www.facebook.com/panithand  และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปดีวีดี ได้จากเวปไซต์ http://www.edupol.org

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
...........................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................

........................................................................................................................

...........................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง(ครั้งที่ 3)

..........................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง(ครั้งที่ 2)

............................................................................................

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

........................................................................................

.................................................................................

 

 

พล.ต.ต.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร
ผบก.ภ.จว.พัทลุง
 
 
ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล
วีดีทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทำเนียบ อ.ตร.
ทำเนียบ ผบก.ภ.จว.พัทลุง
กฎหมายเลือกตั้ง
แจ้งเบาะแสคดีอาญา
เบาะแสและตรวจสอบรถหาย
แจ้งเวปไซต์ผิดกฎหมาย
ฟอนต์ราชการไทย
การพิมพ์หนังสือราชการ
Police-Mail

ท่านเข้าชมเป็นคนที่

VA Home Loans
www.free-counter-plus.com
VA Home Loans

ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชม

ระบบรับแจ้งเบาะแส ::

เว็บไซต์แนะนำ ::

5 อันดับเว็บไซต์ ตร.

 

Copyright © Phatthalung Provincial Police 2011-2016 All rights reserved