ข่าวประกวดราคา สอบราคา ของตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
1
ประกาศร่าง TOR โครงการเสริมสร้างศักยภาพการรักษาความปลอดภัยในเขตชุมชน (ส่วนที่ 2 ปรับปรุงห้องควบคุม) PDF
2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เกาะนางคำ . PDF
3
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมเรือนแถวชั้นประทวน ภ.จว.พัทลุง .PDF
4
ประกาศ ร่าง TOR ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ. เกาะนางคำ .PDF
5
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และติดตั้ง ( CCTV )   .DOC  .PDF
6
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ ( ครั้งที่ 2 ) DOC
7
ร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง (ครั้งที่ 2 )   DOC
8
จัดจ้างถมดินพื้นที่ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน โดยวิธีสอบราคา    .PDF   .DOC
9
ประกาศระกวดราคา ก่อสร้างเรือนแถว จำนวน 27 หลัง  . DOC . PDF
10
ข่าวประกวดราคา ก่อสร้างเรือนแถว จำนวน 27 หลัง    .DOC   .PDF
11
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการรักษาความปลอดภัยในเขตชุมชน ( Term Of Reference :TOR )  .pdf. .doc.
12
จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก ผู้บังคับการ และ รอง ผู้บังคับการ  pdf.   .doc
13
จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรป่าพะยอม   pdf.   .doc
14
จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพัก ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเขาชัยสน   pdf.   .doc
15
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการรักษาความปลอดภัยในเขตชุมชน   . pdf.    .doc.
16

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง pdf. .doc

17
18