วิสัยทัศน์ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เสริมสร้างความปลอดภัย บริการโปร่งใส ด้วยใจเป็นธรรม
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
rnhomujiy[zbf=v[
ข้อมูลข่าวสาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างหน่วยงาน
สถานีตำรวจในปกครอง
ฝ่ายอำนวยการ
ติดต่อสำนักงาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๙
จังหวัดพัทลุง
ศาลจังหวัดพัทลุง
โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง
E-COP
POLIS
police mail
โหลดเอกสาร
เวปบอร์ด

site map         
           บันทึกรายงานการประชุม ปี ๒๕๕๔

            บันทึกรายงานการประชุม  ปี ๒๕๕๖

บันทึกรายงานการประชุม  ปี ๒๕๕๗

บันทึกรายงานการประชุม ปี ๒๕๕๘

.............................................................

บันทึกรายงานการประชุม  ปี 2559

...............................................

บันทึกรายงานการประชุม  ปี 2560

.....................................................................

บันทึกรายงานการประชุม  ปี 2561

.....................................................................

บันทึกรายงานการประชุม  ปี 2562

...............................................................................

บันทึกรายงานการประชุม  ปี 2563

...............................................................................

บันทึกรายงานการประชุม ปี 2564

บันทึกรายงานการประชุม ปี 2565

 

.................................................................................

 

 counter Visits

พล.ต.ต.ตานิตย์ รามดิษฐ์
ผบก.ภ.จว.พัทลุง
ทำเนียบ ผบก.ภ.จว.พัทลุง
แจ้งเบาะแสคดีอาญา
เบาะแสและตรวจสอบรถหาย
แจ้งเวปไซต์ผิดกฎหมาย
ฟอนต์ราชการไทย
Police-Mail
 

ท่านเข้าชมเป็นคนที่

VA Home Loans
www.free-counter-plus.com
VA Home Loans

ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชม